Τετραήμερη εκδρομή 

Από 27 εως 30 Ιουλίου

 

ΜΠΟΛΟΥ – ΣΑΜΨΟΥΝΤΑ – ΦΑΤΣΑ – ΟΡΝΤΟΥ

ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑ – ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ  Π. ΣΟΥΜΕΛΑ – ΑΜΑΣΣΕΙΑ – ΠΡΟΥΣΑ

Από 12 έως 19 Αυγούστου

 

Σελίδα 1 από 5