ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΠΑΝΑΧΡΑΝΤΟΥ – ΧΩΡΑ – ΜΠΑΤΣΙ

ΑΠΟ 5 ΕΩΣ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Από 24 έως 26 Μαρτίου

Με το Σωματείο Συνταξιούχων ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ) 

Ημερήσια εκδρομή την Κυριακή 25 Μαρτίου

Σελίδα 1 από 4