Από 22 έως 27 Νοεμβρίου

Με τον σύλλογο συνταξιούχων Εθνικής Τράπεζας