Από 22 έως 27 Νοεμβρίου

Με τον σύλλογο συνταξιούχων Εθνικής Τράπεζας

 

Από 23 έως 26 Νοεμβρίου

4ήμερη εκδρομή

Από 25 έως 26 Νοεμβρίου

2ήμερη εκδρομή 

Κυριακή 19 Νοεμβρίου - Ημερήσια εκδρομή 

Κυριακή 26 Νοεμβρίου - Ημερήσια Εκδρομή