Από 25 έως 26 Νοεμβρίου

2ήμερη εκδρομή 

Κυριακή 19 Νοεμβρίου - Ημερήσια εκδρομή 

Κυριακή 26 Νοεμβρίου - Ημερήσια Εκδρομή