Από 23 έως 25 Νοεμβρίου

 

Κυριακή 10 Νοεμβρίου

 Ημερήσια εκδρομή την Κυριακή 24 Νοεμβρίου

Ημερήσια εκδρομή την Κυριακή 17 Νοεμβρίου

Ημερήσια εκδρομή την Κυριακή 6 Οκτωβρίου

Ημερήσια εκδρομή την Κυριακή 13 Οκτωβρίου

Ημερήσια εκδρομή την Κυριακή 27 Οκτωβρίου 

ΑΠΟ 17 ΕΩΣ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

ΜΕ ΤΟ ΣΩΜΑΤΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΟΑΕΕ