Ημερήσια εκδρομή την Κυριακή 8 Δεκεμβρίου

Ημερήσια εκδρομή την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 

Κυριακή 22 Δεκεμβρίου

24 έως 27 Δεκεμβρίου

3 έως 6 Ιανουαρίου

Μπραν – Σινάϊα

Πύργος Δράκουλα – Μπρασώφ

Από 24 έως 27 Δεκεμβρίου

 

ΑΠΟ  24 ΕΩΣ 27 Δεκεμβρίου  

 

Από 26 έως 29 Δεκεμβρίου

 

ΑΠΟ 27 ΕΩΣ 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

4ήμερη εκδρομή 

ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΡΑΧΗΣ