Ημερήσια εκδρομή την Κυριακή 25 Νοεμβρίου

Ημερήσια εκδρομή την Κυριακή 2 Δεκεμβρίου

 

Ημερήσια εκδρομή την Κυριακή 11 Νοεμβρίου

Ημερήσια εκδρομή την Κυριακή 18 Νοεμβρίου

Μπραν – Σινάϊα - Πύργος Δράκουλα – Μπρασώφ

Από 23 έως 26 Δεκεμβρίου &

Από 30 Δεκεμβρίου έως 2 Ιανουαρίου