Ημερήσια εκδρομή την Κυριακή 8 Δεκεμβρίου

Ημερήσια εκδρομή την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 

Κυριακή 22 Δεκεμβρίου

24 έως 27 Δεκεμβρίου

3 έως 6 Ιανουαρίου

Μπραν – Σινάϊα

Πύργος Δράκουλα – Μπρασώφ

Από 24 έως 27 Δεκεμβρίου