Μπραν – Σινάϊα

Πύργος Δράκουλα – Μπρασώφ

Από 24 έως 27 Δεκεμβρίου

 

Ημερήσια εκδρομή την Κυριακή 29 Δεκεμβρίου 

Ημερήσια εκδρομή την Κυριακή 12 Ιανουαρίου 

Ημερήσια εκδρομή την Κυριακή 19 Ιανουαρίου 

Ημερήσια εκδρομή τη Δευτέρα 20 Ιανουαρίου

Ώρα αναχώρησης: 14:30