Από 24 έως 26 Δεκεμβρίου & Από 31 Δεκεμβρίου έως 2 Ιανουαρίου

Κυριακή 9 Δεκεμβρίου

&

Κυριακή 23 Δεκεμβρίου

Κυριακή 16 Δεκεμβρίου και Κυριακή 30 Δεκεμβρίου 

Μπραν – Σινάϊα - Πύργος Δράκουλα – Μπρασώφ

Από 23 έως 26 Δεκεμβρίου &

Από 30 Δεκεμβρίου έως 2 Ιανουαρίου