Ημερήσια εκδρομή την Κυριακή 10 Ιουνίου

Ημερήσια εκδρομή την Κυριακή 17 Ιουνίου 

Ημερήσια εκδρομή την Κυριακή 24 Ιουνίου

Ημερήσια εκδρομή την Κυριακή 17 Ιουνίου

Με την Ένωση Συνταξιούχων Εμπόρων Νομού Πιερίας

Σελίδα 1 από 3