Ημερήσια εκδρομή την Κυριακή 27 Μαίου

Από 16 έως 19 Μαϊου 

Με το Σωματείο Συνταξιούχων ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ) Πιερίας

Ημερήσια εκδρομή την Κυριακή 13 Μαίου

Με το Σωματείο Συνταξιούχων ΤΕΒΕ (ΟΑΕΕ) Πιερίας